O konferencji

Termin konferencji:  

20-21 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji:  

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka,
ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego oraz debata nad problemami i wyzwaniami finansów jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Najbardziej owocnymi spotkaniami są te, które łączą przedstawicieli nauki i praktyków, dlatego zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do Państwa oraz praktyków, w tym przedstawicieli władz i administracji samorządowej.

Ważnym aspektem Konferencji jest stworzenie szansy młodym naukowcom na prezentację efektów ich pracy badawczej i skorzystanie z doświadczenia oraz wskazówek starszych kolegów.

Dodatkowym zamierzeniem organizatorów jest promocja tradycji i kultury akademickiej, zaprezentowanie walorów UMCS poprzez lokalizację wydarzenia w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.  


Problematyka Konferencji jest niezwykle istotna i aktualna zważywszy m.in. na reformę systemu podatkowego oddziałującą na dochody JST, wyzwania spowodowane najpierw pandemią Covid-19, a następnie kryzysem geopolitycznym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę, natężeniem ruchów migracyjnych, czy zaostrzeniem problemów energetycznych. Wobec licznych zmian w otoczeniu JST wydaje się, że zasadne są pytania o rolę samorządu terytorialnego we współczesnym państwie, a w konsekwencji o model jego finansowania.

W ramach Konferencji podjęte więc zostaną następujące zagadnienia:

 • Wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na finanse samorządowe
 • Stabilność i odporność fiskalna JST w warunkach kryzysowych
 • Samodzielność dochodowa i wydatkowa JST w Polsce
 • Zadłużenie podsektora samorządowego
 • Inwestycje i absorpcja środków UE przez samorządy
 • Nierówności fiskalne i mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze 
 • Efektywne zarządzanie finansami samorządowymi
 • Partycypacja obywatelska
 • Specyfika problemów finansowych największych miast w Polsce 
 • Polski Ład a finanse samorządowe 
 • Finanse i pozycja ekonomiczna polskiego podsektora samorządowego na tle innych państw 
 • Wyzwania dla finansów JST  związane z cyfrową transformacją
 • Istota, źródła i zarządzanie ryzykiem ESG na poziomie samorządowym
 • Finansowanie zrównoważonej transformacji energetycznej

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Agnieszka Alińska

prof. dr hab. Teresa Famulska

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

dr hab. Beata Guziejewska, prof. UŁ

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. PG

dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

dr hab. Agnieszka Kopańska, prof. UW

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

prof. dr hab. Marta Postuła

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Patronat

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Rektor Uniwersytetu w Białysmtoku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości