Opłaty konferencyjne i faktury

Opłata konferencyjna 800 zł – opłata nie pokrywa kosztów noclegu i podróży.

Numer konta w PLN o numerze:
14 1140 1094 0000 2905 1600 1132
SWIFT/BIC
BREXPLPWLUB

z dopiskiem:
Finanse samorządu terytorialnego
mBank S.A. O/Lublin
Spokojna 2
20-074 Lublin

Koszty publikacji artykułów są pokrywane ze środków programu „Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych”. Wielkość środków z MEiN jest ograniczona, dlatego Uczestnikom konferencji zapewnimy pełne albo częściowe jej pokrycie opłaty publikacyjnej w zależności od jej wysokości. W tej sprawie prosimy o kontakt z dr Joanną Śmiechowicz (joanna.smiechowicz@mail.umcs.pl).  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie Organizatorom Konferencji informacji o działaniach podjętych w celu opublikowania artykułu, w tym przede wszystkim o przesłaniu tekstu do Redakcji czasopisma, dostarczenie faktury za publikację do 15 grudnia 2023 r. (ewentualnie uzgodnienie do 15 października możliwości rozliczenia faktury wystawionej po 15 grudnia 2023 r.), zamieszczenie w artykule informacji o dofinansowaniu, która zostanie podana bezpośrednio Autorom.

Osobą do kontaktu ws. faktur jest:
dr Tomasz Budzyński Adres tomasz.budzynski@umcs.lublin.pl