Publikacje konferencyjne

Do Autorów 

Artykuły naukowe o tematyce wpisującej się w zakres Konferencji publikowane są m.in. w następujących czasopismach:

W planowanych do wydania publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie, uzyskają pozytywne recenzje i zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi. Klasyfikacja artykułów do publikacji w czasopismach naukowych zostanie dokonana przez Komitet Organizacyjny, z uwzględnieniem: oryginalności opracowania, języka artykułu, spójności tematycznej z profilem i tematyką czasopism. Tematyka i profile czasopism są dostępne na stronach internetowych, podanych powyżej.

Przyjęcie artykułu na konferencję nie stanowi gwarancji publikacji artykułu.

Koszty publikacji artykułów są pokrywane ze środków programu „Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych”. Wielkość środków z MEiN jest ograniczona, dlatego Uczestnikom konferencji zapewnimy pełne albo częściowe jej pokrycie opłaty publikacyjnej w zależności od jej wysokości. W tej sprawie prosimy o kontakt z dr Joanną Śmiechowicz (joanna.smiechowicz@mail.umcs.pl).  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie Organizatorom Konferencji informacji o działaniach podjętych w celu opublikowania artykułu, w tym przede wszystkim o przesłaniu tekstu do Redakcji czasopisma, dostarczenie faktury za publikację do 15 grudnia 2023 r. (ewentualnie uzgodnienie do 15 października możliwości rozliczenia faktury wystawionej po 15 grudnia 2023 r.), zamieszczenie w artykule informacji o dofinansowaniu, która zostanie podana bezpośrednio Autorom.