Organizacja

Organizatorzy

Konferencja jest wspólną inicjatywą Katedry Finansów Publicznych UMCS w Lublinie oraz Katedry Finansów Uniwersytetu w Białymstoku i stanowi efekt wieloletniej współpracy badaczy z tych dwóch ośrodków akademickich.

Partnerem Konferencji i współorganizatorem panelu dyskusyjnego “Kierunki racjonalizacji polskiego systemu finansów samorządowych” jest Instytut Finansów

https://infin.gov.pl/o-instytucie-finansow/

Komitet Organizacyjny

Ze strony Katedry Finansów Publicznych Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS w Lublinie:

Dr Joanna Śmiechowicz
Dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Dr Tomasz Budzyński
Prof. UMCS dr hab. Katarzyna Wójtowicz

Ze strony Katedry Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku:

Dr hab. Anna Wildowicz-Szumarska
Mgr Michał Wojciuk
Mgr Edmund Białous