Organizacja

Organizatorzy

Konferencja jest wspólną inicjatywą Katedry Finansów Publicznych UMCS w Lublinie oraz Katedry Finansów Uniwersytetu w Białymstoku i stanowi efekt wieloletniej współpracy badaczy z tych dwóch ośrodków akademickich.

Komitet Organizacyjny

Ze strony Katedry Finansów Publicznych Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS w Lublinie:

Dr Joanna Śmiechowicz
Dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Dr Tomasz Budzyński
Prof. UMCS dr hab. Katarzyna Wójtowicz

Ze strony Katedry Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku:

Dr hab. Anna Wildowicz-Szumarska
Mgr Michał Wojciuk
Mgr Edmund Białous