Ważne terminy

14 kwietnia 2023 r.- termin rejestracji i wniesienia opłaty konferencyjnej 

15 maja 2023 r. – termin przesyłania abstraktów wystąpień

30 czerwca 2023 r. – termin przesyłania pełnych tekstów artykułów