Program konferencji

Dzień pierwszy

9.30-10.30 – rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 otwarcie konferencji z udziałem władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku, władz lokalnych i regionalnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

11.00 – 12.45 panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki, władz samorządowych i praktyków

12.45 – 13.00 przerwa

13.00 – 14.45 sesja plenarna I

14.45 – 15.30 lunch

15.30 – 17.00 sesja plenarna II

19.00 – uroczysta kolacja

Dzień drugi

09.00 – 10.45 sesje równoległe

10.45 – 11.00 przerwa

11.00 – 12.45 sesje równoległe, w tym sesja młodych naukowców

12.45 – 13.00 zakończenie

13.00-13.45 lunch

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji